Domov

O kraju

Zgodovina

Zanimivosti

Povezave


 

 

 

O kraju

 

Vas Novaki je naselje, ki leži na severovzhodnem delu Cerkljanske na zahodnem delu Slovenije v severni Primorski. Spada pod občino Cerkno. Razprostira se od Loga, ki je 3,5 Km odaljen od Cerknega pa po vseh pobočjih hribov, ki obdajajo zadnji del doline Cerknice severovzhodno od Cerknega (Drnova, Veliki in Mali Njivč, Črni vrh in Škofje). Najnižja lega je pred Logom na nadmorski višini 430 m, najvišja pa na Kopi na zahodnem delu Cimprovke na nadmorski višini 1360 m, ki je tudi naj zahodni del Novakov. Po obsegu in površini precej velika (nekaj več kot 1500 ha). Preko 140 hiš je raztresenih po dolini in pobočjih hribov. Le nižje v dolini in pri cerkvi so bolj skupaj. Do nekaterih hiš tudi pol ure peš hoda. Danes je možen dostop z avtomobilom skoraj do vsake hiše. Samo naselje je razdeljeno na Dolenji Nivaki in Gorenji Novaki, ki pa zaradi razstresenosti hiš zgleda kot eno samo naselje. Samo naselje ima več zaselkov, to so Podnjivč, Zanjivč, Roje, Osoje, Pri cesti, Leše..... Za lažjo orentacijo zaradi obsežnosti vasi so postavljene table za kažipote in označevanje zaselkov. Urejena so počivališča s streho na avtobusnih postajaloščih in postavljene oglasne deske. Sredi vasi stoji cerkev sv. Tomaža zgrajena leta 1762 in župnišče. Žal je zaradi pomanjkanja duhovnikov cerkev in župnija upravljana iz Cerknega. Več o župniji Novaki na njeni spletni strani. V Novakih je tudi osnovna šola zgrajena leta 1912. Nekoč je bila osemletka, danes so le še štirje razredi. Prostovoljno gasilsko društvo pa ima zgrajen gasilski dom z gasilkimi vozili in veliko opreme. Vas Novaki ima okrog 450 prebivalcev. Največ prebivalcev je zaposlenih v tovarni ETA v Cerknem. Je tudi nekaj samostojnih podjetnikov, kjer je tudi nekaj vaščanov zaposlenih. Veliko prebivalcev se še danes delno ukvarja z kmetijstvom, to največ z živinorejo. Prevladujejo starejši prebivalci, saj je otrok čedalje manj, ker je zaradi sedanjih razmer preživljanje vedno težje.

Na vrh


Zgodovina

 

Začetki naseljevanja teh krajev segajo tja v 13. stoletje. Že leta 1290 je 8 kmetov dajalo dajatve škofjeloški škofiji. Loški urbar navaja 8 kmetov, ki živijo v gorah oglejskega patriarha. Zgodovinar Simon Rutar omenja v Zgodovini Tolminskega, da je aprila 1348 te kraje zajela kuga in pomorila večino prebivalcev. Po tej epidemiji so začeli te kraje poseljevati novi priseljenci, zaradi tega naj bi to naselje dobilo ime Novaki prej imenovano "Noathi", kar naj bi pomenilo novi naseljenci. Obstaja tudi razlaga, da so preživeli vaščani novim priseljencem rekli novi vaščani ali krajše Novačani. Najprej so se naseljevali po dolini, kasneje pa vse višje v hribih. Zato so nastali naselji Dolenji Novaki, ki so bili najprej naseljeni in Gorenji Novaki. Kmetija "Pod njivčem" je že leta 1377 omenjena v Tolminskem urbarju. Večji kmetje so imeli večje hiše, ki so bile v celoti zidane iz kamenja. Mali kmetje in bajtarji pa so imeli male hiše, ki pa so bile največkrat lesene. Prednji del je bil zgrajen iz lesenih brun. Zadnji del, kjer je bila črna kuhinja in hrami za spravljanje pridelkov, pa so bili zidani iz kamenja. Hiše ki so bile v bregovih, so bile z zadnjim zidanim delom v zemlji, prislonjene v breg. Tla so bila v začetku kar zemlja, posebno pri bajtarjih, kasneje pa lesen pod. Dnevni prostor - hiša je bil pri lesenih hišah obdan z lesenimi deskami. Vse hiše pa so bile včasih krite z slamo. Glavni notranji prostor je bila hiša, kjer je bila v kotu velika javorjeva miza kjer si jedli. V odzadju v kotu pa je bil boghkov kot. Hiša je bila tudi delovni prostor, saj je bil v nji "weschtrounk" to je mizarska delovna miza, kjer so si izdelovali in popravljali orodja za kmečka deda. Nekoč so se ljudje po večini ukvarjali s kmetijstvom, največ z poljedeljstvom in živinorejo. Bilo je tudi precej obrtnikov in rokodelcev kot so kovači (16 kovačij), mlinarji (25 mlinov), žage za razrez hlodovine (4 žage, izdelovalci suhe robe itd..... Bilo je tudi veliko gostiln (15 gostiln, gostilna pri Mežnarju naj bi delovala že sredi 17. stoletja pa tja do 1913 leta. ta je bila menda ena najstarejših gostiln v Novakih. V Logu pa so pred 100 leti zgradili novo hišo za gostilnske potrebe v modernejšem slogu). Število vseh teh obrtniov, rokodelcev in gostiln se je s časom spreminjalo. Nekaj se je opustilo, nekaj je bilo na novo. Po drugi svetovni vojni se je vse začelo opuščati, po letu 1960 pa se je večino domače obrti opustilo, ker so prebivalci začeli hoditi v službe. Največ jih je zaposlenih v tovatni ETA v Cerknem. Nekaj zaposlitve je nudila tovarna masivnega pohištva Celes v Cerknem, ki pa je žal šla v stečaj. Nekaj prebivalcev pa hodi v službo v Idrijo ali Železnike.

Na vrh


Zanimivosti

 

Največja pomembna zanimovost v Novakih je Slovenska Vojaška Partizanska bolnica Franja.Zgradili so jo partizani med drugo svetovno vojno v soteski Pasica, med Velikom in Malim Njivčem, pod vodstvom dr. Viktoja Volčjaka. V četrtek 18. sebptembra 2007 je severnozahodno Slovenijo zajelo neurje. Ob poplavi , ki je zajela tudi del Novakov, je bila bilnica Franja uničena. Ostali stale dve baraki. Ker je bolnica Franja del europske kulturne dediščine, se jo je obnovilo. Več o bolnici Franja najdete tukaj. Poleg bolnice Franja je v vasi še veliko spominskih obeležij. Ob poteh, posebno tistih, ki so nekoč vodile do cerkve je tudi polno križev kapelic in znamenj.

Na vrh


Povezave

 

Turistično društvo Novaki
Župnija Novaki

Pastoralno središče Cerkno
Občina Cerkno
Hotel Cerkno
Smučarski center Cerkno
Gostišče s prenočišči "Gačnik v Logu"
Planinsko društvo Cerkno

Osnovna šola Cerkno
Muzej Idrija - Cerkno

Na vrh


 

Izdelava in oblikovanje: Janko Razpet